Adem en stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe de boodschap overkomt.  

Stemstoornis

Bij een stemstoornis is er een afwijkende klank in de stem. Dit kan het gevolg zijn van verkeerd stemgebruik.

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra koolzuur wordt uitgeademd. Het gevolg is dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt.

Globusgevoel

Een globusgevoel  is het gevoel dat er ‘iets’ in of om de keel zit. Meestal bevindt zich dat gevoel ter hoogte van het strottenhoofd.

Heesheid bij kinderen

Heesheid bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Door overbelasting kunnen de stembanden beschadigd raken. De stem gaat schor of hees klinken.

 

 
Wij zijn veelzijdig, vakkundig en op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.