Vergoeding & tarieven

Logopedie is door alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket.  Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief in rekening dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 

Vergoeding logopedie bij DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie): 

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing door een arts of specialist. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

In 2019 zit logopedie in het basispakket. 

U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te verzekeren. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico. Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen / jongeren zal dus niet met het eigen risico verrekend worden. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar. 

In 2019 heeft Logopediepraktijk Losser contracten met alle zorgverzekeraars. Onderstaande tarieven zijn de tarieven die door Menzis worden vergoed. De tarieven van de overige zorgverzekeraars wijken af van deze tarieven. 

Tarieven

Reguliere behandeling€31,03
Individuele zitting preverbale logopedie€ 62,06
Screening Directe Toegang Logopedie (15 min)€ 10,40
Anamnese en onderzoek na screening DTL€ 62,06
Eenmalig specifiek onderzoek€ 62,06
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 62,06
Screening DTL, Anamnese en onderzoek€ 72,46
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 62,06
Instructie / overleg ouders / verzorgers€ 41,00
Overleg met derden (op de praktijk van de logopedist) per uur€ 82,00
Verslaglegging aan derden per uur€ 82,00
Uittoeslag bij behandeling aan huis / instelling€ 17,60
Telefonisch consult (max. 15 min)€ 26,54
Verzuimtarief€ 34,00

Waarmee kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen?

Of is er iets niet helemaal duidelijk?
Neem dan gerust contact met ons op!
We helpen u uiteraard graag!

Neem contact op