Taal

Goed communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten, een idee of een plan, ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je die taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.  

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijf of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Vertraagde taalontwikkeling

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik

Taalstoornis bij meertaligheid

Een voorwaarde voor het ontwikkelen van een goede moedertaal is dat het kind veel goede en gevarieerde taal krijgt aangeboden. Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van een tweede taal moeilijker gaan.

Afasie

Dit is een taalstoornis als gevolg van hersenletsel.

 

 
Wij zijn veelzijdig, vakkundig en op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.