Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten. 

Open mondgedrag en mondademen

Habitueel mondademen is de gewoonte om in rust de lippen niet te sluiten, waarbij er niet door de neus wordt geademd.

Tongpersen

Bij tongpersen wordt de tong tijdens het slikken tussen de tanden geperst.

Zuiggewoonten

Het zuigen op een op een duimt, vinger of speen is normaal bij een baby en peuter omdat zij nog een zuigbehoefte hebben. Daarna wordt het vaak een gewoonte en kunnen tanden scheef groeien.

 

 
Wij zijn veelzijdig, vakkundig en op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.