Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft een eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter of een combinatie ervan, krijgen woorden een andere betekenis. 

Articulatiestoornis

Een kind kan moeite hebben met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak. Het kan ook zijn dat een kind de woorden onvolledig uitspreekt of klanken vervangt door een andere klank. 

Nasaliteitsstoornis

Er is sprake van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de klank van de spraak afwijkend is. De spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus.

Broddelen

Broddelen is een stoornis in het spreken, die zich uit als een niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. 

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die is veroorzaakt door beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die nodig zijn voor het ademen, de stem en de uitspraak werken onvoldoende.

 

 
Wij zijn veelzijdig, vakkundig en op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.