Lees- en spellingsproblemen

Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taalontwikkeling, fonologie (klanksysteem) en/of auditieve vaardigheden. Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. 

Beginnende geletterdheid

Lees- en spellingsproblemen kunnen samenhangen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen.  In groep 2 worden al oefeningen gedaan als voorbereiding op het lezen en spellen, zoals rijmenletterkennis, auditieve synthese en analyse. 

Lees- en spellings- problemen

Wanneer kinderen moeite hebben met de verwerking van taalklanken kan dit leiden tot problemen met het lezen en/of spellen.

Dyslexie

Dyslexie wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

 

 
Wij zijn veelzijdig, vakkundig en op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.