Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe je dat gesproken geluid waarneemt. De reactie wordt beïnvloed door de manier waarop je hoort.  

Spraakafzien

Spraakafzien wordt ook wel liplezen genoemd. Door goed te letten op de mondbeweging en de mimiek van de gesprekspartner wordt diegene beter verstaan.

Cochleaire implantaat

Begeleiding bij het opmerken van geluiden, herkennen van geluiden en spraak en verstaan van spraak.

Gehoorproblemen bij kinderen

Als een kind in de eerste levensjaren gehoorproblemen heeft en aan gehoorverlies lijdt, kan dit de spraak- en taalontwikkeling vertragen.

 

 
Wij zijn veelzijdig, vakkundig en op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.